Styrelse

Friidrottens styrelse har en ordförande, viceordförande, sekreterare och 3-7 övriga medlemmar.

Personal

  • Verksamhetsledare: Robin Engman
  • Ekonom: Pär Eriksson

Verksamhet

ÅID-friidrott har som uppgift att ansvara för en kontinuerlig och väl fungerande friidrottsverksamhet på hela Åland.